GDPR - Cmkarting.cz

GDPR

 

2       Vaše údaje jsou v bezpečí

3       Správce vašich údajů

4       Údaje, které zpracováváme

5       Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

5.1      Základní údaje

5.2      Údaje o produktech a službách

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí s tím, jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. To je zejména transakční historie a seznam výsledků ze všech závodů. O vymazání svého profilu můžete kdykoliv požádat.

6       Proč zpracováváme vaše data?

6.1      Registrační profil

6.2      E-mail pro zasílání výsledků

6.3      Fotografie

6.4      Řízení vztahů se zákazníky

6.5      Marketing

6.6      Bezpečnost

7       Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

8       Jste povinni nám osobní údaje předávat?

9       Zdroje osobních údajů

10   Příjemci osobních údajů

11   Jaká máte práva?

12   Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?

13   Máte zájem o opravu vašich údajů?

14   Chcete, abychom vaše údaje vymazali?

15   Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?

16   Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

17   Chcete odvolat svůj souhlas?

18   Chcete omezit marketing?

19   Podmínky, kde potřebujeme Váš souhlas

19.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání výsledků

19.2  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro newslettery

19.3  Souhlas se zpracováním osobních pro zobrazování fotografie

19.4  E-shop obchodní podmínky

KDE NÁS NAJDETE?

 

2       Vaše údaje jsou v bezpečí

Zde naleznete veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů – řídíme se právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Veškeré interní procesy o přístupu k osobním údajům jsou regulovány interními směrnicemi a můžete mít tak jistotu, že údaje nebudou zneužity. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni o tom, jak s daty zacházet a eliminovat možnost zneužití.

 

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí v naší skupině pro zpracování osobních údajů, platí i vůči dětem v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů dětí plně dostačující. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, můžete nás kontaktovat na provoz@cmkarting.cz nebo na 774 026 513.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podniknout následující kroky k ochraně svých práv (viz níže).

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů:
adresa: Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy pracujeme s vašimi údaji?

Navštěvujete naše webové stránky či nás sledujete na sociálních sítích

Vytvoření profilu v CMKarting

E-shop

Kamerový záznam

Transkační historie

 

 

 

 

 

 

S kterými údaji pracujeme?

Veškeré údaje, které nám poskytuje google analytics, facebook, twiter, youtube, instagram

S údaji, které nám poskytnete. Nejčastěji jde o Jméno, datum narození, e-mail, fotografie, podpis

Údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Pouze se záběrem z kamer

Datumem a částkou, která byla zaplacena

Proč to děláme?

Snažíme se tím vytvořit nabídku přímo na míru pro Vás

Chceme od Vás souhlas pro zasílání výsledků, použití fotografie na výsledkové led tabuli, marketingová sdělení a souhlas s provozním řádem. Pokud jste již o nás registraci měli, požadujeme její změnu. Pokud jste již naše produkty zakoupili, newsletter se zasílá jako oprávněný zájem správce.

Musíme vědět komu zboží prodáváme a kam ho doručit. Tyto data dále nijak nezpracováváme.

Jde o náš oprávněný zájem, zajištění bezpečnosti na trati a v prostoru restaurace

Tyto údaje musíme ze zákona uchovávat.

Můžete to omezit?

Ano, vždy na konkrétní stránce. Např. zakázat cookies nebo zrušit odběr na sociálních sítích

Ano, kdykoliv se můžete odhlásit přímo v e-mailu nebo přímo v areálu

Částečně ano, ale musím základní účetní data musíe uchovávat

Ano

Ne

 

 

3       Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je Caravan Metropol spol. s r.o. Báštěcká 85, 250 69 Klíčany, IČ: 61056561 DIČ: CZ61056561 Společnost Caravan Metropol, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43964, Spisová zn. F 8180/2000., které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, u které máte produkt.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás na provoz@cmkarting.cz nebo na 774 026 513 .

4       Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy. Data které o Vás zpracováváme jsou v tabulce výše.

5       Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

5.1      Základní údaje

 

Identifikační údaje
Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno, pohlaví, datum narození, fotografie, e-mail a telefon. Pokud to není nezbytně nutné pro plnění smlouvy, např. e-shop, tyto údaje nám nemusíte poskytovat. Tím však v době zakoupení jízdy automaticky souhlasíte s provozním řádem CMKarting.

Kontaktní údaje
Pokud nám sdělíte své kontaktní údaje, mezi které patří především e-mail, adresa vašeho profilu na sociálních sítích a telefonní číslo, můžeme vám poskytnout komfortnější obsluhu podle vašich preferencí. Bez znalosti vašeho telefonu či e-mailu bychom vám některé naše služby ani nemohli poskytnout.

5.2      Údaje o produktech a službách

 

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí s tím, jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. To je zejména transakční historie a seznam výsledků ze všech závodů. O vymazání svého profilu můžete kdykoliv požádat.

 

Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá při optimalizaci našich platforem a jejich dalším vývoji, stejně jako při zvyšování bezpečnosti. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení. Abychom vás mohli správně obsloužit, potřebujeme také údaje o finančních cílech a prodejní informace.

 

6       Proč zpracováváme vaše data?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Typicky jde o identifikaci vaší osoby. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti – zejména kamerový záznam.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie.

6.1      Registrační profil

Základní identifikační údaje pro vytvoření autentického profilu . Na základě toho můžeme personalizovat Vaše výsledky zajeté v CMKarting

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro plnění obchodní smlouvy
 • Ukládání výsledků z jízd
 • Transakční historie
 • Souhlas s provozním řádem areálu
 • Věrnostní systém

6.2      E-mail pro zasílání výsledků

E-mailová adresa poslouží pro zasílání personifikovaných výsledků

 • na základě vašeho souhlasu

6.3      Fotografie

Aby jste jako vítězové mohli být zobrazeni na všech TV, je nutná Vaše fotografie. Ta je také nezbytná pro identifikaci věrnostní karty, kterou si můžete zakoupit.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • na základě vašeho souhlasu

 

6.4      Řízení vztahů se zákazníky

Pokud máme k dispozici potřebná data, snažíme se vyhodnotit Vaší stížnost, podnět či žádost na základě databáze z údajů, které jste nám sdělil.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

6.5      Marketing

V rámci zasílání obchodních sdělení se uplatňují dva modely:

 1. Zasílání sdělení, které se týká pouze produktů Caravan metropol spol.s.r.o. E-maily jsme obdrželi na základě plnění smlouvy.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • Oprávněný zájem subjektu (Caravan metropol)
 1. Zasílání sdělení, které mohou obsahovat produkty jiných subjektů, než je Caravan metropol spol. s.r.o.na základě vašeho souhlasu

Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • Oprávněný zájem subjektu (Caravan metropol spol. s.r.o)

 

6.6      Bezpečnost

Pro tyto účely chráníme jak fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich obchodních místech, tak i data. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží, proti vandalismu a proti podvodnému jednání. Zpracováváme záznamy z kamer. Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

 

7       Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je 10 let vyjma kamerového záznamu, tj. 7 dní.

Při nakládání s vašimi údaji ctíme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění.

8       Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

 

9       Zdroje osobních údajů

Veškeré údaje, které zpracováváme jsme obdrželi přímo od Vás, nebo jste je svojí aktivitou vytvořili.

 

10   Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně opatrujeme uvnitř naší firmy. Údaje předáváme mimo skupinu pouze, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis.  Existují schválení a prověření zpracovatelé těchto osobních údajů, které jsou vyjmenovány níže a pro které zároveň dáváte souhlas.

 

11   Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, u které máte produkt.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás na provoz@cmkarting.cz nebo na 774 026 513 .

12   Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za to můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13   Máte zájem o opravu vašich údajů?

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

14   Chcete, abychom vaše údaje vymazali?

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

15   Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?

Také máte právo na blokaci údajů.

16   Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

17   Chcete odvolat svůj souhlas?

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

18   Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v areálu CMKarting
 • Nebo nás kontaktovat na provoz@cmkarting.cz nebo na 774 026 513.
 • Odhlásit se automatickým odkazem v e-mailu
 • Písemně na CMKarting, Ringhofferova 1, Praha 5 Zličín

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na příslušných internetových stránkách.

 

 

19   Podmínky, kde potřebujeme Váš souhlas

 

19.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání výsledků

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti

Caravan Metropol spol. s r.o.

Báštěcká 85, 250 69 Klíčany

IČ: 61056561

DIČ: CZ61056561

Společnost Caravan Metropol, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43964, Spisová zn. F 8180/2000.

 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala emailovou adresu. 

 1. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání výsledků z motokárových jízd.
 2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 4. a) Apex Timing - 11 Route de la Salle - Cran Gevrier - 74960 Annecy - France Siret : 53197601700032 - Naf : 6201Z - TVA : FR61531976017 - RCS Annecy 531976017
 5. b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 6. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání výsledků z motokárových jízd.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

19.2  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro newslettery

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti

Caravan Metropol spol. s r.o.

Báštěcká 85, 250 69 Klíčany

IČ: 61056561

DIČ: CZ61056561

Společnost Caravan Metropol, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43964, Spisová zn. F 8180/2000.

 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala emailovou adresu. 

 1. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.
 2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a) ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15 Praha 2, 120 00 IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943 č.ú: 2100563096/2010
 4. b) poskytovatel know-how Green digital solutions s.r.o. IČO: 09960805 DIČ (DPH): CZ09960805, ADRESA: Slavíkova 1611/5, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
 5. c) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 6. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

19.3  Souhlas se zpracováním osobních pro zobrazování fotografie

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti

Caravan Metropol spol. s r.o.

Báštěcká 85, 250 69 Klíčany IČ: 61056561

DIČ: CZ61056561

Společnost Caravan Metropol, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43964, Spisová zn. F 8180/2000.

 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala fotografii. 

2Fotografie  bude zpracována za zobrazení na výsledkové TV a případně pro věrnostní program, pokud bude zakoupen.

 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. a) Apex Timing - 11 Route de la Salle - Cran Gevrier - 74960 Annecy - France Siret : 53197601700032 - Naf : 6201Z - TVA : FR61531976017 - RCS Annecy 531976017
 4. b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu, osobně na pobočce. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání fotografie ze systému.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

19.4  E-shop obchodní podmínky

 1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.cmkarting.cz, který je provozován Caravan Metropol spol. s.r.o., IČ:61056561, se sídlem Báštěcká 85, 250 69 Klíčany. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Caravan Metropol spol. s.r.o., IČ:61056561, se sídlem Báštěcká 85, 250 69 Klíčany (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dálejen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

 1. Definice
 2. Prodávající

Prodávajícím je Caravan Metropol spol. s.r.o., IČ:61056561, se sídlem Báštěcká 85, 250 69 Klíčany.

 1. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), Strana: 1/6 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 1. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 1. Zpracování osobních údaju

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění obchodní smlouvy provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údaju je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Vždy můžete požádat o výmaz. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese rezervace@cmkarting.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

Podle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracováváme osobní údaje pouze pro účel plnění obchodní smlouvy. Doba pro uchování je nezbytná pro účely správce daně, tedy zákonem stanovenou dobu.

 

 1. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 1. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

GoPay
Platba v hotovosti při převzetí

 1. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

PPL
Osobní odběr

E-mail

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

V případě zakoupení on-line jízd lze požádat o její storno maximálně 48 hodin před zakoupenou jízdou.

 1. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 1. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

 1. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů.

 

KDE NÁS NAJDETE?

Caravan Metropol Karting

Ringhofferova 1, Areál PSN (bývalá hala Siemens)
Praha 5, Zličín